Kontakt

Du som bor i Bollnäs med omnejd kan kontakta en representant för en kyrka på orten. Om du vill ha samtal, information eller har något du vill att vi ska be för så går det bra att använda formuläret nedan för kontakt med oss. Den pastor/person du kommer i kontakt med har absolut tystnadsplikt.

Med vänlig hälsning
Samarbetande kyrkor i Bollnäs

Skriv in specifikt vad det gäller i meddelanderutan nedan.