Missionskyrkan är en församling inom Equmeniakyrkan. 
Sedan över hundra år har församlingen bjudit in till gemenskap i gudstjänster och samlingar i kyrkan i korsningen Odengatan-Våggatan.